1. Home
  2. Docs
  3. Stadstuin Zuilen
  4. Moestuinlessen
  5. Moestuinles 33 Week 41

Moestuinles 33 Week 41

Wat is er afgelopen week gebeurd

We zijn steeds verder naar de winter aan het toewerken. We houden het onkruid in de bedden bij en zorgen dat de lege bedden ingezaaid raken met winterrogge.

Wat gaan we komende week doen

Waar we in het voorjaar en de zomer de tuin elke week zagen groeien zullen we hem nu elke week leger zien worden. Met koudere en nattere dagen en minder zonuren kunnen een hoop gewassen ineens hard achteruit gaan. Het is dus zaak om lekker te oogsten en te genieten, want voor een flink aantal gewassen kan het ineens afgelopen zijn.

Verder blijven we lekker de tuin opruimen, lege bedden met winterrogge inzaaien, de composthoop nog een keer keren. 

Oogsten
Wortels, boontjes, pluk sla, bietjes, kruiden, spinazie, raapstelen, venkel, bloemkolen, savooiekolen, snijbiet, andijvie, peterselie en vergeet de border niet!
Bodemanalyses

De bodemanalyses zijn er en dat is leuk om in te duiken. Al vraagt het wel wat verdieping of kennis van scheikunde om het echt te snappen. We hebben een lijst gekregen van elementen met daarachter hoeveel we ervan hebben in de bodem en wat volgens dit bedrijf de ideale streefwaardes zijn en hoe onze bodem zich daartoe verhoudt. Uiteindelijk komt er een advies: je hebt weinig van stof X dus strooi zoveel kilo van deze stof per hectare.  

Er zijn een paar dingen handig om in je achterhoofd te houden als je naar de bodemanalyse kijkt:

  • De bodemanalyse kijkt naar de bodem als substraat en niet als ecosysteem.
  • Het monster genomen uit de bovenste 20 cm.
  • Het monster is genomen eind augustus, uit een actieve bodem.

Als we kijken naar de bodemanalyse van Stadstuin Plutodreef. Dan zien we daar een gigantisch calcium overschot. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat op de Plutodreef de grond is opgebracht. Grond van een boerderij is flink wat jaren terug afgegraven en uitgestort op de Plutodreef. Ook heeft de Plutodreef last van een bodemziekte knolvoet. Om knolvoet in toom te houden wordt aangeraden flink kalk te strooien, omdat knolvoet niet goed gedijt bij een grond met een hoge pH en kalk de pH verhoogt.

Wat we kunnen zien in de bodemanalyse is dat er een flink calcium overschot is en een water pH van 6,9. Waarschijnlijk is er voordat de grond op de Plutodreef terecht kwam grote hoeveelheden kalk aan de bodem toegevoegd om de knolvoet in toom te houden. Toch zien we nog steeds duidelijke tekenen van knolvoet. Het hoge calciumgehalte en de hoge water pH zijn kennelijk niet genoeg geweest om de knolvoet te bestrijden. Mogelijk heeft de boer als laatste redmiddel de toplaag laten afgraven om ‘’met een schone lei’’ opnieuw te beginnen.

Bij de tekorten is zwavel een uitblinker. Zwavel is een onderdeel van bepaalde eiwitten en wordt als erg belangrijk gezien. Het advies om 658 kg SO3 (een zwavelverbinding) per hectare (10.000m2) te strooien klinkt als iets wat we misschien moeten overwegen. Vanuit de Tuinders willen we echter kijken hoe we juist met de natuur, de juiste waarden in de grond kunnen krijgen. En doen we dit liever niet met allerlei korrels.

Bij de Tuinders zien wij de bodem als een ecosysteem. Een interactie tussen de elementen en miljarden (ononderzochte) soorten micro-organisme. Die zorgen voor aan het creëren en recyclen van voedingsstoffen voor de plant. Organisch materiaal voedt het bodemleven, bodemleven creëert de voedingsstoffen voor planten, en planten leveren weer organische stof. Zo leeft het bovengrondse en het ondergrondse in symbiose met elkaar. In het begin van het jaar hebben wij daarom zo’n 10 m3 (circa 8.000 kg) aan groencompost uitgelopen om het bodemleven te voeden. Hiermee hebben we een enorme mix van mineralen en elementen opgeslagen in organische stof aangebracht op onze bedden. Het is nu aan het bodemleven om op hun eigen tempo de voedingstoffen voor de plant vrij te maken.

De bodemanalyse gebruiken we als nulmeting en over een aantal jaar kunnen we zien wat het resultaat is van dit beleid. Maar tot dan zijn we gewoon lekker een beetje eigenwijs.

Dirks Moestuin

Ik hoorde laatst een radijsje een mop vertellen tegen een boerenkool:
“Wat krijg je als een olifant en een mol een kindje krijgen? Hele grote gaten in je tuin.

Nee, dat radijsje zei natuurlijk helemaal niets. Tot zover niks nieuws.
Maar planten kunnen wel degelijk communiceren, alleen niet met ons mensen. Nog niet in ieder geval…

Lees verder in Dirks nieuwste blog: Praten met planten