1. Home
  2. Docs
  3. Zeist De Brink
  4. Moestuinlessen
  5. Moestuinles 34 week 42

Moestuinles 34 week 42

Wat is er afgelopen week gebeurd

We hebben een heerlijke mooi weekend op de tuin gehad. Steeds meer bedden worden weer netjes gemaakt en ingezaaid met winterrogge. De eerste aardperen zijn opgegraven en de raapstelen worden als een oude vriend ontvangen. 

Wat gaan we deze week doen

Deze week gaan we verder zoals we bezig zijn. Lekker oogsten, de tuin opruimen en winterrogge zaaien.

Planten/zaaien
Winterrogge
Oogsten
Wortels, boontjes, pluk sla, bietjes, kruiden, raapstelen. bloemkolen (laatste), savooiekool (laatste), snijbiet, andijvie, peterselie, aardpeer en vergeet de border niet!
Bodemanalyse Zeist en Zuilen

De bodemanalyses van de tuinen op Kinderboerderij de Brink in Zeist en op Stadstuin Zuilen in Utrecht zijn een stuk minder spannend dan die van de Plutodreef waar we vorige week over schreven. Toch liggen ze qua bodem ver uit elkaar. Zuilen met haar rivierklei en Zeist op het zand geven voor hun karakteristieken weinig vreemds aan.

Net als bij de bodemanalyse van Stadstuin Plutodreef houden we een paar dingen in ons achterhoofd.

  • De bodemanalyse kijkt naar de bodem als substraat en niet als ecosysteem.
  • Het monster genomen uit de bovenste 20 cm.
  • Het monster is genomen eind augustus, uit een actieve bodem.

Als eerst valt op dat de water pH flink verschilt. Klei bestaat uit fijnere minerale deeltjes dan zand en is over het algemeen kalkrijker met een hogere pH tot gevolg. In Zeist heeft de tuin met de zand grond een veel lagere pH.

De stabiele organische stof staat er mooi bij, toch willen we die de komende jaren langzaam doen toenemen. Bij alle tuinen is dit de manier voor het voeden van het bodemleven en daarmee indirect de plant. Daarnaast heeft organische stof nog andere karakteristieken, het kan vocht vasthouden als een spons, en de bodemstructuur verbeteren.

Door de grovere structuur van zand (Zeist) houdt zand slecht vocht vast. Het laten toenemen van het organische stofgehalte zal helpen met de vochthuishouding van de bodem te stabiliseren. Dit resulteert in stabielere groei van de planten en maakt dat de planten minder vaak water gegeven hoeven worden. Klei met zijn fijne structuur houdt goed vocht vast, maar kan makkelijke verdichten door de fijne structuur van klei. Als dit gebeurt kan water niet goed wegzakken en groeien wortels niet goed de diepte in. Uitgedroogde klei, aan de andere kant, kan heel erg grof en brokkelig worden. Zeer natte klei juist weer heel modderig. Organisch materiaal helpt hier ook met een betere vochthuishouding, daarnaast helpt het de structuur van de bodem te verbeteren. Als resultaat krijg je een goed bewerkbare, toegankelijke bodem. 

Tot slot kijken we nog even naar de spoorelementen. Borium, Mangaan en Molybdeen. Voor alle drie de tuinen hebben we het advies gekregen om deze spoorelementen toe te voegen. Ook hierover gaan we ons niet druk maken. We hebben immers alleen maar gekeken naar de bovenste 20cm van onze bodem. Voor wie er toch in wil duiken en spoorelement bemesting wil toepassen is een kleine studie nodig. Zo kan je het spoorelement vaak niet of nauwelijks puur krijgen of toevoegen. Je mag dan aan de gang met chemische afgeleiden die weer bestaan uit een x% van het gewenste spoorelement. Het gelijkmatig verspreiden is ook een mooie klus. 

Een klein rekenvoorbeeld wat het inhoud om 0,5 kg spoorelement per 10.000 m2 toe te voegen:

500 gr/10.000 m2= 0,05 gr per 1 m2 

(onze bedden zijn 0,8 m*10 m= 8 m2)
8 m2*0,05 gr= 0,4 gr per bed.

Om dit gelijkmatig te verdelen wordt geadviseerd dat je het oplost in water om het vervolgens met een gieter over het bed te verdelen. 

Met het kijken naar de bodem als substraat gecombineerd met de wens tot maximaal resultaat kan je jezelf een hoop werk op de hals halen. Kijkend naar de bodem als ecosysteem met al zijn interactie kunnen we er ook op vertrouwen dat het goed komt. De oogst is misschien niet maximaal, maar is ons zeker niet tegengevallen.

Bekijk via de onderstaande link de uitkomsten van de bodemanalyse 2021.

Bodemanalyse De Brink Zeist 28-8-2021