Tuinregels

Met de Tuinders gaan we met elkaar een leuk en leerzaam jaar tegemoet. Omdat we als een groep samen aan de gang gaan, willen we vooraf graag onze tuinregels delen. Zo kunnen we mooi het jaar starten en weer afsluiten!

Omgang met elkaar

 • We gaan op en buiten de tuin respectvol met elkaar om.
 • We houden rekening met onze omgeving m.b.t. overlast.
 • We houden ons bovenlijf bedekt.
 • We komen op tijd voor de begeleidingsmomenten.

Roken, alcohol en drugs

 • De tuin is rookvrij.
 • Op de tuin zijn we niet onder invloed van alcohol of drugs.
 • Er wordt geen alcohol of drugs genuttigd op de tuin.

Toegang tuin

Omdat we te gast zijn op de locatie en het terrein delen met derde partijen. 

 • Sluiten we het hek bij binnenkomst en vertrek.
 • Gasten worden altijd begeleid door een deelnemer.
 • De tuin is geen feest of andere activiteiten locatie.
 • Er mag niet overnacht worden op de tuin.
 • We betreden alleen onze eigen tuin.
 • De dieren op de locaties mogen niet zelfstandig gevoerd worden. Ze krijgen voldoende voedsel en kunnen ernstig ziek worden van verkeerd of te veel voedsel.

Werkwijze op de tuin

 • Op de tuin werken we op biologische wijze.
 • We letten gezamenlijk op een eerlijke verdeling van de oogst.
 • Instructie van de tuinder is leidend.
 • Gereedschap dient te worden gebruikt waarvoor het bedoeld is.
 • Na gebruik maken we het gereedschap schoon.
 • Gereedschap wordt na gebruik weer opgeborgen in het opberghok.
 • We nemen en gebruiken geen eigen bestrijdings- en bemestingsmiddelen mee.
 • GFT afval van thuis mag niet op de composthoop.

Geschillen en conflicten onderling

 • Maken we bespreekbaar.
 • We blijven met elkaar in gesprek.
 • Bij praten hoort ook luisteren.
 • Indien de betrokken partijen onderling vastlopen, kan de tuinder gevraagd worden op te treden als mediator.
 • Bij vergaande zaken is het mogelijk de gebeurtenissen en ondernomen acties schriftelijk aan het bestuur voor te leggen.